„Do najbardziej ożywczych rzeczy w biznesie
należy rozpoczęcie czegoś nowego na bazie czegoś starego”

Jack Welch

Wierzymy, że dzięki funduszom unijnym Polska stanie się innowacyjną i konkurencyjną gospodarką.

Naszą misją jest zapewnić Klientom najwyższej jakości usługi i wspierać ich w zakresie działalności proinnowacyjnej. Robimy to bo uważamy, że dobre wykorzystanie środków unijnych przyczyni się do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności firm i całej polskiej gospodarki.

Robimy to oferując unikalny na rynku model biznesowy oparty o specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, zarządzania projektami oraz innowacjami w firmach.

Nasz model biznesowy oparty jest o success fee, gdyż wierzymy w sukces każdego projektu naszego Klienta, który przygotowujemy.

Główne obszary działalności to obsługa projektów:

 • B+R
 • informatycznych
 • inwestycyjnych
 • OZE
 • doradczych

Dlaczego my?

 • SUCCESS FEE – wynagrodzenie wyłącznie za pozyskanie dofinansowania
 • DOŚWIADCZENIE – ponad 500 Klientów z terenu całej Polski – obsługa projektów badawczo-rozwojowych, informatycznych, inwestycyjnych, OZE, doradczych, szkoleniowych, marketingowych, pro-eksportowych
 • WIEDZA – znajomość instrumentów dotacyjnych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym
 • SKUTECZNOŚĆ – nasza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji to ponad 95%
 • ZESPÓŁ – MSCG to zespół konsultantów: inżynierów, doktorów, ekonomistów, prawników. Członkowie zespołu mają za sobą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków unijnych
 • KOMUNIKACJA – w MSCG posiadamy innowacyjny system B2B umożliwiający zarządzanie projektami Klientów, dzięki któremu Klient ma onlineowy wgląd w swój projekt na całym etapie życia projektu
 • WSPÓŁPRACA – zespół MSCG współpracuje na co dzień z wiodącymi Uczelniami i Instytutami, Kancelariami Patentowymi oraz zewnętrznymi ekspertami, żeby przygotować najlepsze aplikacje

Pozyskujemy dla Przedsiębiorców oraz Konsorcjów dofinansowanie w ramach:

 • Programów Międzynarodowych: Horizon 2020, Media, Eurostars
 • Krajowych Programów Operacyjnych (POIR, PO PW)
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • Programów obsługiwanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Świadczymy  usługi doradcze z zakresu analiz rynkowych, audytów wzorniczych, badań konsumenckich, audytów marketingowych i technologicznych
 • Przygotowujemy biznesplany dla przedsięwzięć inwestycyjnych do banku, a także aplikacje do Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:


Magdalena Sobczak-Solarska
PARTNER

Marcin Sobczak
PARTNER & CEO
MSCG to zespół wykształconych i doświadczonych ekspertów, którzy od 2009 r. odnoszą znaczące sukcesy zarówno w pozyskiwaniu dotacji, w zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym. W naszym zespole znajdują się ekonomiści, finansiści, aplikanci radcowscy, chemicy, biotechnolodzy, marketingowcy, oraz informatycy – profesorowie, doktorzy, dydaktycy i absolwenci prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych, akredytowani eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Pracownicy MSCG to profesjonaliści, zajmujący się zarządzaniem projektami oraz opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów krajowych oraz międzynarodowych. Nasze doświadczenie i kompetencje gwarantują Klientom bezpieczeństwo realizowanych inwestycji. Od 2010r. działalność firmy rozszerzana jest na komplementarne obszary doradcze obejmujące m.in. współpracę z jednostkami naukowymi (inicjowanie współpracy nauka-biznes), analizę stanu technologii na świecie, badanie czystości patentowej rozwiązań będących wynikiem prac B+R, doradztwo strategiczne w zakresie strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów na rynek, analiz finansowych, optymalizacji struktur organizacyjnych i procesów biznesowych.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych, projektów dofinansowanych w ramach programów krajowych (INNOTECH, PATENT+, Szybka Ścieżka, Kredyt Technologiczny) oraz międzynarodowych (EEA Grants, Swiss Contribution, MEDIA Programme).

Nasi konsultanci łączą wiedzę teoretyczną (certyfikat IPMA – International Project Management Association, poziom D, certyfikat audytora wewnętrznego, PRINCE2, PMI) z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, stanowiąc fundament działalności doradczej w firmie MSCG. Naszym atutem jest bardzo wysoka skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – nasz success ratio wynosi ponad 94%. Naszym celem jest świadczenie usług doradztwa biznesowego na najwyższym poziomie przynoszącym realne, długofalowe korzyści naszym Klientom.

Zrealizowaliśmy ponad 530 projektów o wartości przekraczającej 700 mln PLN.

w 2014r. byliśmy nominowani przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości do prestiżowej nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego.