Miejsce pracy: Lublin (siedziba)

Chcesz pracować w miejscu gdzie poukładany świat liczb i dokumentów łączy się z kreatywną atmosferą i wyzwaniami ?
Jesteś skrupulatna/y w pracy z dokumentami i i jednocześnie potrafisz skutecznie współpracować z ludźmi ? Zapraszamy Cię do zespołu MSCG!

Zyskasz:

 • ciekawą, ambitną pracę w stabilnej firmie doradczej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia)
 • narzędzia niezbędne do pracy
 • pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych
 • realną możliwość realizacji własnych celów zawodowych i wpływ na strategię firmy

Kluczowe obowiązki:

 • finansowe rozliczanie projektów
 • weryfikacja dokumentacji zgromadzonej w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie,
 • audyt wewnętrzny projektu
 • asysta podczas kontroli projektu
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi

Wymagane cechy i umiejętności:

Jeżeli spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków, nie czekaj, aplikuj!
1. masz doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, w szczególności w ramach PO IR, PO PW, RPO
2. masz doświadczenie w rachunkowości – w pracy z dokumentami księgowymi i kadrowymi
3. znasz ustawę pzp i umiesz przygotowywać dokumentację przetargową w oparciu o znowelizowane przepisy

Chętnie współpracujemy z osobami, które:

 • posiadają wyższe wykształcenie na kierunkach: administracja, księgowość, rachunkowość, prawo
 • mają umiejętność czytania i interpretowania dokumentów księgowych, aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • posiadają umiejętność analitycznego myślenia
 • cechują się bardzo dobrą organizacją pracy
 • są terminowe, sumienne, dokładne

Aplikowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.
List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Aplikację prosimy wysyłać na email: HR@mscg.com.pl
W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu do jakiego aplikujesz.

Aplikuj już dziś!

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.
Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku. Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.
Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Podczas rozmowy zachowaj spokój. Staraj się uważnie słuchać pytań, by konkretnie i w sposób przemyślany odpowiadać na nie na podstawie dotychczasowych doświadczeń (zawodowych czy też uniwersyteckich).
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.