Miejsce pracy: Lublin (siedziba)

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiadał za kompleksowe przygotowanie projektów dla sektora publicznego – przygotowywanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, analizą opcji, analizą wrażliwości i ryzyka itp.

Twoim obowiązkiem będzie praca z klientami w zakresie kompleksowego przygotowania aplikacji konkursowej, dlatego powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania i budowania relacji, systematycznością i dokładnością, umiejętnością szybkiego czytania ze zrozumieniem dużej ilości dokumentów, w tym ustaw, rozporządzeń i dokumentów księgowych .

Chcielibyśmy abyś posiadał doświadczenie we współpracy z administracją publiczną ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów świadczących usługi medyczne w publicznym systemie opieki zdrowotnej w zakresie przygotowywania studium wykonalności.

Kluczowe obowiązki:

 • kompleksowe przygotowanie projektów dla sektora publicznego w tym: studium wykonalności wraz z analizą finansowo- ekonomiczną, analizą opcji, analizą wrażliwości i ryzyka itp.
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi

Wymagane cechy i umiejętności:

 • doświadczenie min 1 rok w przygotowywaniu/rozliczaniu projektów unijnych dla sektora publicznego: w tym kompleksowe przygotowywanie SW wraz z analizą finansowo-ekonomiczną
 • doskonała znajomość Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 • umiejętność czytania i interpretowania dokumentów księgowych, aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • terminowość
 • sumienność
 • dokładność

Oferujemy:

 • ciekawą, ambitną pracę w stabilnej firmie doradczej
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia)
 • narzędzia niezbędne do pracy
 • pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych
 • realną możliwość realizacji własnych celów zawodowych i wpływ na strategię firmy.

Aplikowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.
List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Aplikację prosimy wysyłać na email: HR@mscg.com.pl
W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu do jakiego aplikujesz.

Aplikuj już dziś!

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.
Po pozytywnej weryfikacji CV i LM poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku. Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.
Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Podczas rozmowy zachowaj spokój. Staraj się uważnie słuchać pytań, by konkretnie i w sposób przemyślany odpowiadać na nie na podstawie dotychczasowych doświadczeń (zawodowych czy też uniwersyteckich).
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.