Miejsce pracy: Lublin (siedziba)

Jako  Starszy Specjalista ds. Projektów B+R będziesz odpowiadał za kompleksowe opracowywanie wniosków badawczo-rozwojowych zarówno do konkursów ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Pracując na tym stanowisku będziesz współpracować z kadrą menadżerską najbardziej innowacyjnych firm MŚP w kraju. Na tym stanowisku sprawdzają się osoby, które bardzo lubią pogłębiać swoją wiedzę, wykazują wysokie zainteresowanie innowacjami oraz mają doświadczenie w pracy z jednostki naukowymi/naukowcami.

Niezbędne będzie „lekkie pióro” oraz umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem a także zdolności analityczne. Chcielibyśmy abyś miał doświadczenie w pracy z projektami B+R oraz biegle posługiwał się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Wymagane jest doświadczenie i samodzielność w pisaniu projektów B+R w ramach jednego z wymienionych działań: Szybka Ścieżka, Demonstrator, H2020, 7 FP, EUROSTARS, 1.4- 4.1 PO IG, INNOTECH, GEKON,  PBS, Projekty badawcze w ramach RPO, 2.3.2 PO IR itp.

Kluczowe obowiązki:

 • kompleksowe opracowywanie aplikacji B+R
 • analiza potencjału innowacyjności produktu oraz jego szans powodzenia na rynku
 • analiza konkurencji i stosowanych rozwiązań
 • współpraca z Klientami (przedsiębiorcy) i jednostkami naukowymi
 • prezentacja projektów przed panelem ekspertów na poziomie międzynarodowym i krajowym

Wymagane cechy i umiejętności:

 • wyższe wykształcenie na kierunkach: ekonomia, zarządzane, studia techniczne np. biotechnologia, chemia, fizyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, mechatronika itp.
 • mile widziane studia MBA
 • umiejętność wyszukiwania i analizowania badań oraz danych na temat rynku i technologii produktu
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi
 • zdolności analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • koordynacja dużej liczby projektów
 • doskonała organizacja pracy własnej
 • umiejętność budowania dobrych relacji z Klientami

Oferujemy:

 • ciekawą, ambitną pracę w stabilnej firmie doradczej
 • atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia)
 • narzędzia niezbędne do pracy
 • pakiet szkoleń z zakresu programów dotacyjnych
 • realną możliwość realizacji własnych celów zawodowych i wpływ na strategię firmy.

Aplikowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.
List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.

Aplikację prosimy wysyłać na email: HR@mscg.com.pl
W tytule e-maila prosimy dopisać nazwę działu do jakiego aplikujesz.

Aplikuj już dziś!

Proces rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym. List motywacyjny powinien bezpośrednio dotyczyć tego stanowiska i tłumaczyć, dlaczego – Twoim zdaniem – jesteś idealnym kandydatem.
Po pozytywnej weryfikacji rozmowy telefonicznej poprosimy Cię o rozwiązanie case study. Case study to inaczej studium przypadku. Jest to zadanie oparte na realnym problemie, z jakim możesz się spotkać podczas pracy na danym stanowisku. Zawiera opis sytuacji oraz wytyczne w jaki sposób zadanie ma zostać wykonane (esej, prezentacja, strategia). Case study pozwoli nam zrozumieć w jaki sposób myślisz, jak rozwiązujesz problemy i wyciągasz wnioski. Prześlemy Ci niezbędne informacje na temat zadania, a także termin jego realizacji. W zależności od skomplikowania zadania może to być czas od jednego do kilku dni.
Po analizie przesłanych rozwiązań case study, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów. O szczegółach dotyczących terminu i miejsca kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe.

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Podczas rozmowy zachowaj spokój. Staraj się uważnie słuchać pytań, by konkretnie i w sposób przemyślany odpowiadać na nie na podstawie dotychczasowych doświadczeń (zawodowych czy też uniwersyteckich).
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu HR i przyszły przełożony. Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do naszego zespołu. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a – pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia współpracy.