MSCG jako firma doradcza specjalizuje się w realizacji i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, badawczo-rozwojowymi i doradczymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2010 r. działalność firmy rozszerzana jest na komplementarne obszary doradcze obejmujące:

 • współpracę z jednostkami naukowymi (inicjowanie współpracy nauka-biznes),
 • inicjowanie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami,
 • analizę stanu technologii na świecie, badanie czystości patentowej rozwiązań będących wynikiem prac B+R,
 • doradztwo strategiczne w zakresie: opracowywania strategii rozwoju i wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, wzornictwa, badania trendów branżowych i technologicznych, przeprowadzania badań konsumenckich, analiz finansowych, optymalizacji struktur organizacyjnych i procesów biznesowych oraz audytów technologicznych.

Dzięki rozwojowi kompetencji poszczególnych działów organizacyjnych MSCG, oferta firmy jest kompleksowa i umożliwia czynny udział w procesie tworzenia i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz nowych produktów i usług na rynek lub rynki zagraniczne.

Do chwili obecnej specjaliści MSCG zrealizowali ponad 350 projektów związanych z wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek, ponad 20 projektów związanych z rozwojem działalności eksportowej, ponad 300 projektów w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i wdrażania nowoczesnych technologii obejmujących automatyzację i elektroniczną wymianę danych między przedsiębiorstwami. Ponadto, nasi eksperci opracowali 12 strategii CSR w 3 obszarach (środowisko, zaangażowanie społeczne i relacje z pracownikami), 9 Planów Rozwoju Eksportu na rynkach zagranicznych tj. USA, Australia, Niemcy, UK, Holandia, Belgia, Hiszpania itp., ponad 300 projektów z zakresu wzornictwa (produktowo-procesowego) oraz badań konsumenckich.

Dział Badań Rynku i Wzornictwa stanowi wydzieloną jednostkę MSCG składając się z doświadczonych ekspertów  (15 osób) tworzących profesjonalny, interdyscyplinarny zespół ekspercki.

Zakres usług realizowanych w ramach Działu Badań Rynku i Wzornictwa:

 • analiza wzornicza w zakresie oferty produktowej
 • analiza wzornicza procesów biznesowych i strategii komunikacji, modelu biznesowego w tym technologii, struktury organizacyjnej oraz strategii marketingowej
 • analiza/segmentacja klientów i konkurencji
 • analiza trendów rynkowych, w tym badanie rynków zagranicznych
 • określenie kluczowych trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Klienta
 • ocena poziomu wykorzystania wzornictwa oraz zdefiniowanie problemów i strategicznych kierunków rozwoju
 • metody badawcze obejmują m.in.: desk research, analiza rozwoju komunikacji marki oraz key visual, wywiady, mini focus naturalny, obserwacja uczestnicząca (jawna i ukryta), badania pozadeklaratywne, kontekstowe z wykorzystaniem tringulacji badawczej, panelowe badania internetowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik ICT, audyt interfejsów komunikacji z klientem przez stronę www z wykorzystaniem technik: clicktracking (jako badanie użyteczności strony, mouseflow – jako badanie zachowań konsumentów), analizy eksperckiej na temat witryny firmowej oraz porównanie jej z innymi serwisami oraz wartościami marki (konkurencja, liderzy w branży); badania insight
 • analizy SWOT, PEST, 5 sił Portera, analiza działań komunikacyjnych oraz analiza driverów, analiza wskaźnika rekomendacji NPS, test cenowy PSM, wyznaczenie poziomu satysfakcji oraz wskaźnika polecenia produktów

W lipcu 2015 r. wdrożono w Dziale Badań Rynkowych i Wzornictwa nowe narzędzie do badania trendów społecznych i opinii konsumentów pod nazwą Frendi. Narzędzie dzięki integracji z największym medium społecznościowym na świecie (Facebook), umożliwia bardzo szerokie analizowanie profili konsumentów. Za jego pomocą wykonywane są szeroko zakrojone internetowe badania panelowe w zakresie badania opinii o produktach i wzornictwie, analizie potrzeb, oczekiwań, oceny produktów, porównania do produktów konkurencyjnych, oraz wzornictwa marki, analizy słabych i mocnych stron, analizy wskaźnika rekomendacji NPS, test cenowy PSM, wyznaczenie poziomu satysfakcji oraz wskaźnika polecenia produktów, w tym realnego wskaźnika rekomendacji w oparciu o analitykę portali zintegrowanych z narzędziem (Facebook, Brand24). Do chwili obecnej przeprowadzono ponad 40 badań z wykorzystaniem narzędzia Frendi.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla firm w doborze najskuteczniejszej strategii rozwoju marki poprzez prawidłową analizę potrzeb i poziomu satysfakcji klientów, analizę wzorniczą oraz lepsze dopasowanie produktów i usług do oczekiwań rynku. Badania przeprowadzone nawet na setnej części badanej populacji analizujemy w odwołaniu do ogółu, zachowując wiarygodność wyciągniętych wniosków, gdyż odpowiednio dobrana próba badawcza ma fundamentalny wpływ na jakość oraz wiarygodność badania.

Dzięki kompleksowemu podejściu oraz zaangażowaniu ekspertów z dziedziny wzornictwa, badań konsumenckich, statystyki, analizy trendów branżowych, społecznych, technologicznych i marketingowych, zakres realizowanego doradztwa jest kompleksowy.

Współpraca z ponad 500 podmiotami związana z wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek potwierdza nasze kompetencje oparte na doświadczeniu i zaufaniu Klientów.

Nasi Eksperci:

Jarosław Bielecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Leeds w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał tytuł Msc International Marketing Management. Założyciel i twórca agencji marketingu zintegrowanego Mint Media, mającej w swoim portfolio ponad 300 zrealizowanych projektów dla takich marki jak m.in. PKO BP, Bakoma, Milka, Żabka, Perła – Browary Lubelskie. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, autor nowatorskiego programu wykładów „Marketing internetowy” na kierunku Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej na wydziale ekonomicznym UMCS. Współtwórca Akademii eMarketingu – cyklu szkoleń i wykładów dla studentów UMCS w Lublinie oraz SGH w Warszawie, z zakresu strategii komunikacji i marketingu internetowego.
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w zakresie audytów wzorniczych, optymalizacji procesów biznesowych, realizacji badań i analiz rynkowych oraz projektowania strategii marketingowych i rozwoju eksportu dla firm z sektora MŚP. Z MSCG związany od 2015r. jako ekspert ds audytów wzorniczych i budowania strategii eksportowej.

Jacek Lipski

Ekspert w zakresie wzornictwa oraz tworzenia zintegrowanych strategii komunikacji marketingowej. Doświadczenie zdobywał pracując w lubelskiej agencji reklamowej Vena Art jako Key Account & Social Media Manager, warszawskiej centrali pośrednika finansowego Żagiel S.A. jako specjalista ds. komunikacji marketingowej i wewnętrznej oraz gliwickim zespole komunikacji wewnętrznej szwedzkiego giganta energetycznego Vattenfall Distribution Poland. W agencji Vena Art jako Project Manager zajmował się m.in. tworzeniem strategii i koordynacją realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych projektów „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, UM – WL) i „Dolina Ekologicznej Żywności” (IUNG Puławy), a także działań social mediowych w kampaniach teaserowych „Szybko Zleciało” (lubelski E. Leclerc) i „Czas na Radom” (radomski E. Leclerc) oraz promujących programy operacyjne RPO i POKL. Odpowiadał również za obsługę takich firm i organizacji jak m.in.: Anwo, Fabryka Cukierków Pszczółka, Lubelska Wyżyna IT, LPEC, Nordic Development, Profi, Solet, Szkoły Paderewski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Webchilli i VitaGenum.   W firmach, w których pracował wcześniej, zajmował się przygotowywaniem i realizacją strategii komunikacji, badaniami marketingowymi, relacjami z mediami i zarządzaniem obecnością w internecie (Żagiel S.A.) oraz analizą badań satysfakcji  i budowaniem programów z zakresu „employer branding” (Vattenfall Distribution Poland).  Specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie dla firm z sektora MŚP, w tym opracowywaniem audytów wzorniczych, analizą procesów biznesowych i marketingowych, budowaniem strategii marketingowych oraz badaniami rynkowymi. Z MSCG związany od 2015r. jako ekspert ds opracowywania strategii wzorniczej.

Marcin Sobczak

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz studiów Warsaw Executive MBA Carlson School of Economics University of Minnesota. Zdobywca Golden Cords za wyniki w nauce na University of Minnesota. Doktorant Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zarzadzania projektami (PMI), audytów projektów, certyfikowany audytor wewnętrzny systemów jakości. Absolwent takich programów jak Certified Internal Auditor, ICAN Total Selling, European Academy for Education and Social Research, Chartered Postgraduate Diploma in Marketing 7th level. W swoim portfolio posiada ponad 300 zrealizowanych projektów z zakresu wdrażania innowacji, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów biznesowych i opracowania kompleksowych strategii rynkowych.

Tomasz Ciepłowski

Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii, projektów promocyjnych oraz modelowaniu procesów i struktur w firmach handlowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie potwierdzone współpracą z liderami rynku FMCG. Z sukcesem potwierdzonym referencjami klientów zrealizował między innymi: audyt i zmianę procesów w dziale marketingu spółki dystrybucyjnej BOS po zakupie jej przez Eldorado (Emperia Holding), opracowanie konceptu i wprowadzenie na rynek sieci franczyzowej sklepów spożywczych Minutka (Tradis), wdrożenie systemu rabatowego dla klientów franczyzowych Eurocash Dystrybucja w tym sieci Lewiatan i Groszek (Eurocash), opracowanie i wdrożenie systemu rabatowego dla firmy Mastermedia – lidera sprzedaży hurtowej do polskich sklepów w Wielkiej Brytanii (Mastermedia).

 

Magdalena Sobczak-Solarska

Specjalizuje się w analizie trendów branżowych, planowaniu rozwoju eksportu, modelach biznesowych, w tym analizie i optymalizacji procesów biznesowych B2B i B2C. Jest akredytowanym przez LAWP ekspertem w dziedzinach: Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium UE, Innowacje i nowe technologie, Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw. W swoim portfolio posiada ponad 150 zrealizowanych projektów zakończonych wprowadzeniem nowych  produktów na rynek, oraz ok 100 projektów z zakresu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie (B2B/B2C). Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi (250+ projektów).

Artur Kozłowski

Specjalizuje się w brandingu, wizualizacji oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii wzorniczych i marketingowych. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w branży FMCG, gdzie odpowiadał między innymi za wdrażanie nowych produktów marki własnej oraz opracowanie i wdrożenie nowej strategii wzorniczej i marketingowej. Opracowywał  wizualizację sieci spożywczych takich jak Stokrotka i Aldik. Odpowiadał za przeprowadzenie rebrandingu wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej całej sieci w ponad 250 placówkach w kraju. Pracował przy kreowaniu i wprowadzaniu na rynek marki Frendi. Odpowiedzialny za koordynowanie 30+ projektów z zakresu wzornictwa, badań trendów rynkowych, społecznych i technologicznych w MSCG.

 

 

Jagoda Wawrzyniak – Tabisz

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w tworzeniu autorskich strategii komunikacji i rozwoju marek, w tym strategii dla Klientów takich jak m.in.: Audi Polska, Lotos Oil, Lotos Paliwa, Prima Café, Zielona Budka, Pamapol, Polska Grupa Uzdrowisk, Staropolanka, Intermarche, Rehau, Lech Poznań, Speedway Ekstraliga i wiele innych. Posiada duże doświadczenie w projektach badawczych. Jest twórczynią narzędzia Zoom ułatwiającego orientację w pozycji marki na rynku zawierającego autorską metodę pomiaru siły marki (RSM), która została zatwierdzona przez Katedrę Strategii Marketingowych przy AE w Poznaniu.  Zainteresowania obejmują obszary marketingu 3.0.

 

Klaudyna Kamińska

Ekspert w zakresie wykorzystania badań etnograficznych w marketingu i biznesie. W ramach pracy jako Dyrektor Działu Badań w  Izmałkowa Consulting realizowała szereg projektów dla największych firm w Polsce, takich jak: Nestle, Danone, PZU, Millennium Bank, Play, Nivea, IKEA. Z MSCG współpracuje od 2015 roku.

 

 

Aleksandra Bułhak

Ekspert w dziedzinie wzornictwa opakowań oraz materiałów reklamowych. Posiada 7 lata doświadczenia w projektowaniu wzorniczym.  Przeprowadziła wiele projektów z zakresu wzornictwa zakończonych wdrożeniem na rynek. Współpracowała miedzy innymi w projektowaniu linii opakowań i odpowiadała za projekt graficzny i wizualizację katalogów m.in. dla firmy Technologica , Pol-Mak sp z o.o. oraz Perła S.A.

 

Aneta Klepcarz

Specjalista w dziedzinie wzornictwa opakowań oraz materiałów reklamowych. Posiada 2 lata doświadczenia w projektowaniu graficznym. Odpowiadała m.in. za projekt i wizualizację opakowania produktu OSM Krasnystaw oraz projekt graficzny i wzornictwo etykiet oraz opakowań dla firmy Szczepanówka/Szlachetne Trunki.

 

Karolina Przesmycka Szustak

Specjalizuje się we wzornictwie opakowań oraz składzie katalogów reklamowych. Projektowała m.in. opakowania na pompę P100 oraz oraz P145 dla sklepu internetowego dla firmy Agroplast , zajmowała się także składem katalogu  dla firmy Agroplast. Brała także udział przy pracach nad Key visual Perła porter dla firmy Perła S.A.

Ewa Ciemniewska

Ekspert w optymalizacji procesów biznesowych i komunikacji B2B, B2C, strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o CSR, analizie potencjału rynkowego i stopnia innowacyjności. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektów inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych. Kierownik w ponad 100 projektach z zakresu optymalizacji procesów biznesowych w firmach produkcyjnych i handlowych, Odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie 10 strategii CSR w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ekspert w zakresie analiz potencjału rynkowego i stopnia innowacyjności.

Michał Janiszek

Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji strategii marketingowych w nowych mediach. Posiada Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie marketingu internetowego, w tym kreacją oraz opracowywaniem kompleksowych strategii marketingowych w Internecie. Pracował przy kreowaniu i wprowadzaniu na rynek takich marek jak „mySales”, „StartStop”, portalu „mojawinda.pl” i platformy vod „Łączy nas Biznes”.

Przemysław Rudnik

Specjalizuje się we wzornictwie i audycie interfejsów komunikacji z klientem przez stronę www z wykorzystaniem technik: clicktracking (jako badanie użyteczności strony, mouseflow – jako badanie zachowań konsumentów), analizy eksperckiej na temat witryny firmowej oraz porównanie jej z innymi serwisami (konkurencja, liderzy w branży). W swoim ponad 5-cio letnim dorobku zaprojektował i wdrożył strony m.in. dla Perły S.A, firmy Merda, Agroplast.

Rafał Nastały

Ekspert ds. wzornictwa, grafiki oraz projektowania doświadczeń użytkownika (UX), w szczególności w rozbudowanych aplikacjach biznesowych w modelu SaaS. Posiada wieloletnie doświadczenie w agencjach interaktywnych i brandingowych, gdzie współpracował z wieloma globalnymi markami jak i startupami.

Z powodzeniem projektował i wdrażał na rynek liczne produkty m.im.: aplikację mobilną ProofHQ dla marki ProofHQ, która należy do firmy Workfront, aplikację mobilną i deskopową Booksy dla Ultimo Consulting, a także Sill Quest – aplikację przeznaczonej do networkingu, którą zaprojektował i wdrożył dla firmy Voltano Sp. z o. o.