MSCG – Aktualności

Aktualności

612, 2016

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Harmonogram działań na 2017 rok przewiduje szereg działań dla przedsiębiorców zainteresowanych projektami inwestycyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi działaniami dotyczącymi komercjalizacji wyników prac badawczych...

612, 2016

Programy badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi działaniami badawczo-rozwojowymi w 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...

911, 2016

Kolejne sukcesy naszych Klientów w IV kwartale 2016 roku

IV kwartał 2016 roku rozpoczął się z ogromnym sukcesem dla naszych Klientów. Pozyskaliśmy dofinansowanie dla 12 projektów w ramach konkursów ogólnokrajowych, ponadregionalnych i regionalnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami…