W ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie dla naszego Klienta na realizację projektu o wartości ponad 2 mln zł.

GRANCOLOR MICHAŁ CHABIOR wdroży innowacyjną technologię produkcji koncentratów barwiących osadzonych na polipropylenie o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych.

Cieszymy się, że nasza pomoc przy pozyskaniu finansowego wsparcia zakończyła się sukcesem, a firma otrzyma 70% dofinansowania na realizację wyżej wymienionego projektu! Dziękujemy za zaufanie!

100% SKUTECZNOŚĆ! W ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP pozyskaliśmy dofinansowanie dla 13 projektów o łącznej wartości blisko 90 mln PLN.

ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH! Działamy w modelu success fee pobierając wynagrodzenie wyłącznie za przyznanie dofinansowania na realizację Państwa projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

  • Artur Wójtowicz
    Opiekun Klienta Biznesowego
  • 780 044 395
  • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!