MSCG – Aktualności

Aktualności

2606, 2017

3.3.3 Go to Brand – 100% skuteczności w pozyskaniu dofinansowania!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Wśród 390 pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się projekty naszych Klientów opracowane przez ekspertów MSCG...

2404, 2017

Sukces naszych Klientów – Programy Sektorowe NCBiR

MSCG w ramach Programów Sektorowych organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozyskało dofinansowanie na realizację projektów ze 100% skutecznością…

1004, 2017

3.7 RPO WL – 100% skuteczności w pozyskaniu dofinansowania

Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego poznali wyniki konkursu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Wśród szczęśliwych beneficjentów znaleźli się również Klienci MSCG...